Vĩnh Long: Biểu dương 21 tập thể, 23 cá nhân điển hình tiên tiến

Đồng chí Huỳnh Bá Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long - trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Huỳnh Bá Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long - trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Huỳnh Bá Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long - trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top