Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn vệ sinh lao động

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú (thứ 5, trái sang) trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2019”. Ảnh: CĐNH
Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú (thứ 5, trái sang) trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2019”. Ảnh: CĐNH
Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú (thứ 5, trái sang) trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2019”. Ảnh: CĐNH
Lên top