Vĩnh Long: Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Thủy
Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Thủy
Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top