Vĩnh Long: Tuyên truyền “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” cho CNLĐ

Tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử cho CNLĐ tại Công ty BoHSing. Ảnh: Thanh Thủy
Tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử cho CNLĐ tại Công ty BoHSing. Ảnh: Thanh Thủy
Tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử cho CNLĐ tại Công ty BoHSing. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top