Vĩnh Long: Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách và công nhân trực tiếp sản xuất. Ảnh: Thanh Thủy
Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách và công nhân trực tiếp sản xuất. Ảnh: Thanh Thủy
Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách và công nhân trực tiếp sản xuất. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top