Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động quận Nam Từ Liêm

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trao túi An sinh Công đoàn hỗ trợ người lao động. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trao túi An sinh Công đoàn hỗ trợ người lao động. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trao túi An sinh Công đoàn hỗ trợ người lao động. Ảnh: CĐQ
Lên top