Hơn 450 người lao động ngành Xây dựng Hà Nội nhận túi An sinh Công đoàn

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội (thứ 4 từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh (thứ 2 từ phải sang) trao túi An sinh Công đoàn hỗ trợ công nhân lao động tại Công trình xây dựng Bệnh viện dã chiến Hồi sức tích cực COVID-19 ngày 11.8. Ảnh: CĐN
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội (thứ 4 từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh (thứ 2 từ phải sang) trao túi An sinh Công đoàn hỗ trợ công nhân lao động tại Công trình xây dựng Bệnh viện dã chiến Hồi sức tích cực COVID-19 ngày 11.8. Ảnh: CĐN
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội (thứ 4 từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh (thứ 2 từ phải sang) trao túi An sinh Công đoàn hỗ trợ công nhân lao động tại Công trình xây dựng Bệnh viện dã chiến Hồi sức tích cực COVID-19 ngày 11.8. Ảnh: CĐN
Lên top