Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn

Xe buýt siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân lao động do Công đoàn Xây dựng Hà Nội tổ chức sáng 11.8. Ảnh: CĐN
Xe buýt siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân lao động do Công đoàn Xây dựng Hà Nội tổ chức sáng 11.8. Ảnh: CĐN
Xe buýt siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân lao động do Công đoàn Xây dựng Hà Nội tổ chức sáng 11.8. Ảnh: CĐN
Lên top