Trường Trung cấp Kỹ thuật – Du lịch công đoàn Ninh Bình khai giảng năm học mới

Đồng chí Trần Kim Long, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: NT
Đồng chí Trần Kim Long, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: NT