Triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Ký thoả thuận hợp tác nhằm thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên để chăm lo cho đoàn viên là hoạt động được Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội chú trọng. Ảnh: CĐKCN
Ký thoả thuận hợp tác nhằm thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên để chăm lo cho đoàn viên là hoạt động được Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội chú trọng. Ảnh: CĐKCN
Ký thoả thuận hợp tác nhằm thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên để chăm lo cho đoàn viên là hoạt động được Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội chú trọng. Ảnh: CĐKCN
Lên top