Trên 78,1 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT

Cán bộ Bưu điện tỉnh Long An làm thủ tục chi trả BHXH cho người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ Bưu điện tỉnh Long An làm thủ tục chi trả BHXH cho người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ Bưu điện tỉnh Long An làm thủ tục chi trả BHXH cho người dân. Ảnh: H.A
Lên top