Trao tặng sổ tiết kiệm cho con công nhân viên chức lao động khó khăn

3 con của công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đón nhận sổ tiết kiệm. Ảnh: LĐLĐTQ
3 con của công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đón nhận sổ tiết kiệm. Ảnh: LĐLĐTQ
3 con của công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đón nhận sổ tiết kiệm. Ảnh: LĐLĐTQ
Lên top