Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong đại dịch

Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hòa tặng bằng khen cho 7 tập thể điển hình tiên tiến trong gian đoạn 2015-2020. Ảnh: Nhạn Vân
Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hòa tặng bằng khen cho 7 tập thể điển hình tiên tiến trong gian đoạn 2015-2020. Ảnh: Nhạn Vân
Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hòa tặng bằng khen cho 7 tập thể điển hình tiên tiến trong gian đoạn 2015-2020. Ảnh: Nhạn Vân
Lên top