Hơn 5 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cài đặt Bluezone

Công nhân lao động Tổng Công ty Điện lực TPHCM tích cực cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: V.L
Công nhân lao động Tổng Công ty Điện lực TPHCM tích cực cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: V.L
Công nhân lao động Tổng Công ty Điện lực TPHCM tích cực cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: V.L
Lên top