Công đoàn Công thương Việt Nam: Biểu dương con công nhân viên chức lao động học giỏi

Đồng chí Trần Văn Thuật và đồng chí Trần Quang Huy trao bằng khen tới gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Trần Văn Thuật và đồng chí Trần Quang Huy trao bằng khen tới gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Trần Văn Thuật và đồng chí Trần Quang Huy trao bằng khen tới gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top