Trao kỷ niệm chương cho người nước ngoài có đóng góp cho tổ chức công đoàn

Ông Thái Minh Chí là người nước ngoài được nhận kỷ niệm chương. Ảnh: Minh Châu
Ông Thái Minh Chí là người nước ngoài được nhận kỷ niệm chương. Ảnh: Minh Châu
Ông Thái Minh Chí là người nước ngoài được nhận kỷ niệm chương. Ảnh: Minh Châu
Lên top