Ký kết thoả ước lao động tập thể có nhiều phúc lợi cho lao động nữ

Phó bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top