LĐLĐ huyện Yên Khánh (Ninh Bình):

Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn cho hai cá nhân

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình biểu dương và trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình biểu dương và trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình biểu dương và trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: NT
Lên top