Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh:

Trao 250 phần quà cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh trao tặng phần quà cho cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh trao tặng phần quà cho cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh trao tặng phần quà cho cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top