Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2020. Ảnh Hải Nguyễn.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2020. Ảnh Hải Nguyễn.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2020. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top