Tây Ninh: Tặng 158 phần quà cho công nhân lao động khó khăn

Tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top