LĐLĐ Tây Ninh: Trao kinh phí xây dựng 4 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”

Trao kinh phí xây "mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn. Ảnh Quốc Tiến
Trao kinh phí xây "mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn. Ảnh Quốc Tiến
Trao kinh phí xây "mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn. Ảnh Quốc Tiến
Lên top