TPHCM: Chung tay hỗ trợ công nhân ở công ty có giám đốc “biến mất” vào 27 Tết

Công đoàn và các cấp ngành hỗ trợ công nhân ở công ty có giám đốc “biến mất” vào 27 Tết.
Công đoàn và các cấp ngành hỗ trợ công nhân ở công ty có giám đốc “biến mất” vào 27 Tết.
Công đoàn và các cấp ngành hỗ trợ công nhân ở công ty có giám đốc “biến mất” vào 27 Tết.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM