Công nhân Texwell Vina được hỗ trợ 50% lương: Còn một niềm tin, còn một chỗ dựa

Công nhân Texwell Vina kí nhận lương được tạm ứng (ảnh: Hà Anh Chiến).
Công nhân Texwell Vina kí nhận lương được tạm ứng (ảnh: Hà Anh Chiến).
Công nhân Texwell Vina kí nhận lương được tạm ứng (ảnh: Hà Anh Chiến).