Hà Nam: Gần tết, người lao động “ngồi trên đống lửa” vì doanh nghiệp nợ tiền

Nhiều nhà gia công lo lắng vì gần tết mà vẫn chưa lấy được tiền
Nhiều nhà gia công lo lắng vì gần tết mà vẫn chưa lấy được tiền
Nhiều nhà gia công lo lắng vì gần tết mà vẫn chưa lấy được tiền