Hội đồng tư vấn tài chính - kinh tế của Tổng LĐLĐVN:

Công khai, minh bạch, hiệu quả tài chính công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì phiên họp của Hội đồng Tư vấn tài chính - kinh tế. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì phiên họp của Hội đồng Tư vấn tài chính - kinh tế. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì phiên họp của Hội đồng Tư vấn tài chính - kinh tế. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top