KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11.6.1948 - 11.6.2018):

Tổng LĐLĐVN phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn”

Lên top