Tổng LĐLĐVN dự Hội nghị quốc tế về Phong trào lao động Trung Quốc

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và đại diện các ban của Tổng LĐLĐVN tham gia Hội nghị trực tuyến đa phương với chủ đề  “Phong trào lao động Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc” do Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và đại diện các ban của Tổng LĐLĐVN tham gia Hội nghị trực tuyến đa phương với chủ đề “Phong trào lao động Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc” do Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và đại diện các ban của Tổng LĐLĐVN tham gia Hội nghị trực tuyến đa phương với chủ đề “Phong trào lao động Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc” do Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top