Công đoàn Hà Nội có nhiều hoạt động thích ứng điều kiện dịch bệnh

Tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân lao động là hoạt động được Công đoàn Hà Nội chú trọng thực hiện. Ảnh: Linh Nguyên
Tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân lao động là hoạt động được Công đoàn Hà Nội chú trọng thực hiện. Ảnh: Linh Nguyên
Tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân lao động là hoạt động được Công đoàn Hà Nội chú trọng thực hiện. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top