Truyền thông nhóm nhỏ, đạt hiệu quả cao

Cán bộ BHXH TP.Sa Đéc đến nhà vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 
Ảnh: BHĐT
Cán bộ BHXH TP.Sa Đéc đến nhà vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHĐT
Cán bộ BHXH TP.Sa Đéc đến nhà vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHĐT
Lên top