Tọa đàm “Nâng cao phúc lợi đoàn viên và người lao động”

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Lên top