Tổ chức sân chơi cho con em lao động khó khăn ở khu công nghiệp

Bác sinh khám bệnh cho con em công nhân - Ảnh: TL
Bác sinh khám bệnh cho con em công nhân - Ảnh: TL
Bác sinh khám bệnh cho con em công nhân - Ảnh: TL
Lên top