CĐ ngành Giáo dục Việt Nam:

Xây tặng nhà công vụ cho giáo viên ở vùng biển Cửa Việt

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 20 triệu đồng mua sắm trang thiết bị ở nhà công vụ. Ảnh: Hưng Thơ.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 20 triệu đồng mua sắm trang thiết bị ở nhà công vụ. Ảnh: Hưng Thơ.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 20 triệu đồng mua sắm trang thiết bị ở nhà công vụ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top