Ngày hội Công nhân tại Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

39 suất quà, trợ cấp tặng đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao trợ cấp tặng CNLĐ.
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao trợ cấp tặng CNLĐ.
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao trợ cấp tặng CNLĐ.
Lên top