Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tuyên dương cán bộ Công đoàn và lao động sáng tạo tiêu biểu

Hơn 18.000 ý tưởng và 1.300 tỷ đồng tiền làm lợi cho Tập đoàn

Lên top