Bạc Liêu:

Tổ chức công đoàn đem lại quyền, lợi ích thiết thực cho người lao động

Chương trình Tháng Công nhân được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chương trình Tháng Công nhân được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chương trình Tháng Công nhân được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top