Tin hoạt động Công đoàn ngày 11.10.2017

KCN Hòa Bình (Kon Tum). Ảnh: KKT Kon Tum.
KCN Hòa Bình (Kon Tum). Ảnh: KKT Kon Tum.