Tiêm vaccine COVID-19 cho CN - yếu tố then chốt để phục hồi sản xuất

Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân KCN Đình Trám, Bắc Giang. Ảnh chụp sáng 28.5. Nguồn: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân KCN Đình Trám, Bắc Giang. Ảnh chụp sáng 28.5. Nguồn: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân KCN Đình Trám, Bắc Giang. Ảnh chụp sáng 28.5. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top