Hòa Bình: Lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 6 ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 6 ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 6 ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Lên top