Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân để không gián đoạn sản xuất

Công nhân ở Bắc Ninh được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Công nhân ở Bắc Ninh được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Công nhân ở Bắc Ninh được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top