Công an Hoà Bình xử lý thanh niên xúc phạm người dân Bắc Ninh, Bắc Giang

Đối tượng B.V.C đang làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hòa Bình
Đối tượng B.V.C đang làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hòa Bình
Đối tượng B.V.C đang làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hòa Bình
Lên top