Bộ Y tế bắt đầu hướng dẫn người dân Bắc Giang tự test nhanh COVID-19

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top