Thêm 30 cán bộ y tế tỉnh Yên Bái hỗ trợ Đồng Nai chống dịch

Đoàn y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo kết thúc.
Đoàn y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo kết thúc.
Đoàn y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo kết thúc.
Lên top