Đi hái sim, 3 học sinh đuối nước

Khu vực nơi 3 học sinh xã Cẩm Hưng đuối nước tử vong. Ảnh: TT.
Khu vực nơi 3 học sinh xã Cẩm Hưng đuối nước tử vong. Ảnh: TT.
Khu vực nơi 3 học sinh xã Cẩm Hưng đuối nước tử vong. Ảnh: TT.
Lên top