Cán bộ y tế Bệnh viện K chi viện miền Nam phòng chống COVID-19

Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện K lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Hà
Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện K lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Hà
Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện K lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Hà
Lên top