“Tháng Công nhân” ở Quảng Ninh: Quan tâm phúc lợi đầy đủ cho người lao động!

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tại Cty CP Xây lắp và Sản xuất Vật liệu xây dựng Hà Khẩu, Hạ Long. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tại Cty CP Xây lắp và Sản xuất Vật liệu xây dựng Hà Khẩu, Hạ Long. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tại Cty CP Xây lắp và Sản xuất Vật liệu xây dựng Hà Khẩu, Hạ Long. Ảnh: Trần Ngọc Duy