“Tết không xa nhà”: Công đoàn kết nối những trái tim

CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (TP.Chí Linh, Hải Dương) giao lưu trực tuyến với ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chiều 30 Tết Tân Sửu. Ảnh: Diệu Thuý
CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (TP.Chí Linh, Hải Dương) giao lưu trực tuyến với ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chiều 30 Tết Tân Sửu. Ảnh: Diệu Thuý
CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (TP.Chí Linh, Hải Dương) giao lưu trực tuyến với ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chiều 30 Tết Tân Sửu. Ảnh: Diệu Thuý
Lên top