Bình Dương: Ngày đầu năm đến nhà máy, NLĐ ngỡ ngàng tin công ty giải thể

Cả trăm công nhân đến nhà máy làm việc ngày đầu năm mới ngỡ ngàng trước tin  công ty giải thể. Ảnh: Dương Bình
Cả trăm công nhân đến nhà máy làm việc ngày đầu năm mới ngỡ ngàng trước tin công ty giải thể. Ảnh: Dương Bình
Cả trăm công nhân đến nhà máy làm việc ngày đầu năm mới ngỡ ngàng trước tin công ty giải thể. Ảnh: Dương Bình
Lên top