Năm mới, mong người lao động vượt khó, đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm mới, người lao động mong nhiều thắng lợi mới. Ảnh: HL
Năm mới, người lao động mong nhiều thắng lợi mới. Ảnh: HL
Năm mới, người lao động mong nhiều thắng lợi mới. Ảnh: HL
Lên top