Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Lên top